Vị trí tuyển dụng

menu

Đóng

Giám đốc Tiếp thị & Truyền thông
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Giám đốc Dự Án Khách sạn
Khu Vực: Quảng Nam Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Giám đốc Phát triển Dự án
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Kế Toán Trưởng
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 2 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Chuyên viên Kiểm soát Khối lượng
Khu Vực: Khánh Hòa Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Chuyên viên Quan hệ Công chúng (Copywriter)
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Chuyên viên Thương hiệu
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Chuyên viên Kiểm soát Xây Dựng (Westin Cam Ranh)
Khu Vực: Khánh Hòa Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020
Chuyên viên Kiểm soát Mua sắm Cơ điện
Khu Vực: Hồ Chí Minh Số Lượng: 1 Thời Gian Tiếp Nhận Hồ Sơ: 02/11/2020 - 02/12/2020